10. Ders: Dört ve Son; Üç Mezhebin Kıyaslanması ve Ehli Sünnet'e Göre Kulun İradesinin Etkili Olmasının Beyanı - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

29 Tem, 2020
Etiketler: Kader, İrade, Maturidiyye