09. Ders: Üç; Maturidiyye'nin Bahiste Akidesi - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

29 Tem, 2020
Etiketler: Kader, İrade, Maturdiyye