-A A+A

Şam’ın Münafıkları Müminlerine Galip Gelemeyecektir!

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Ahmed b. Hanbel (rahimehullah) “Müsned”inde sahâbî Hureym b. Fâtik el-Esedî (radiyallahu anh)’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا

Şam ehli Allah’ın yeryüzündeki kırbacı (şiddetli azabı)dır, onlarla (kullarından) dilediği kimselerden dilediği gibi intikam alır. Şam ehlinin münafıklarına, Şam ehlinin müminlerine üstün gelmeleri haramdır. Onlar ancak kaygılı veya şiddetli bir gazap veya hüzünlü olarak öleceklerdir.” El-Elbânî isnadının sahih, Şuayb el-Arnaût ise zayıf olduğuna hükmetmiştir.

Başka bir lafızda:

وحرام على منافقِيهم أن يظهروا على مؤمنيهِم، وأن يموتوا إلا هما وغما وغيظا وحزنا

“…Şam ehlinin münafıklarına, Şam ehlinin müminlerine üstün gelmeleri ve kaygılı, kederli, şiddetli bir gazap ve hüzünlü olarak (ölmeleri) hariç ölmeleri haramdır.” şeklinde geçmektedir. Suyûtî (rahimehullah) bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir.

San’ânî (rahimehullah, vefat tarihi: hicrî 1182) şöyle demiştir: “Bunda Şam ehli için açık bir fazilet vardır.” (Et-Tenvîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr, 4/298)

Taberânî’nin (rahimehullah) rivayetinde bu söz Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e nisbet edilmiştir. Ancak el-Elbânî (rahimehullah) bu rivayetin isnadı için ise zayıf demiştir. Hatta Ahmed el-Ğumârî (rahimehullah) bu sözün Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında uydurulmuş yalan bir hadis olduğunu, bunu o zaman Şam’da bulunan Hureym’in söylediğini ifade etmiştir. Munzirî (rahimehullah) doğru olanın bu sözün Hureym’in sözü olabileceğini söylemiştir. Ebu Ya’lâ da (rahimehullah) bu sözü Hureym’e nisbet ederek rivayet etmiştir.

İbn Teymiyye (rahimehullah) “Menâkibu’ş-Şâmi ve Ehlih” isimli risalesinde, münafıkların özellikleriyle vasıflı fucûr ve bid’at ehlinden bir kavmin kendilerinden korkuttuklarında kâdıların kâdılarına ve başkalarına bu sözü naklettiğini söylemiştir.

Binâen aleyh, halihazırdaki Şam cihadını bitirip demokratik bir hükümetin kurulmasını, bunu kabul etmeyip yeryüzünün tamamında Allah’ın şeriatının hakim olması gayesiyle savaşan Şam mücahitlerini etkisiz hale getirmek isteyenlere ve onlara maşalık edenlere diyoruz ki: “Siz Şam’ın münafıkları müminlerine galip gelemeyeceksiniz biiznillâhi teâlâ!”

Ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
 

12 Şub, 2018 Ömer Faruk
Etiketler: Şam, Mümin, Münafık, Ahir Zaman ve Bilad-ı Şam Yazıları