-A A+A

Onların Yollarına Uy

Allah’a hamdolsun, onun Rasûlü olan Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. Bundan sonra;

Bazı âlimler cihadı dinin rükünlerinden birisi olarak saymışlardır ki cihad böyle olmaya layıktır. İmam İbn Kasım El-Hanbeli (rahimehullah)’ın Er-Ravda haşiyesinde söyledikleri gibi: “Bazıları cihadı İslam dininin altıncı rüknü olarak saymışlar ve bundan dolayı onu İslam’ın beş rüknünden sonra zikretmişlerdir.”

Sahabeler hakkında cereyan eden şu olay da bu anlamı desteklemektedir: Sahabelerin cihadla meşgul olup kendilerini cihadı eda etmeye adamaları, daha önce uğraştıkları birçok dünya işlerini yitirmelerine neden olmuştur. Dinin otorite olması, direğinin sağlamlaşması, yüklerinin hafifleyip askerlerinin çoğalması, nurunun yayılıp gönüllü olarak ya da istemeyerek birçok insan topluluklarının İslam’a girmesinden sonra bazı sahabeler aralarında gizlice ‘işlerini düzeltmeye ve mallarıyla ilgilenmeye zaman ayırmaları gerektiğinden’ bahsettiler. Bununla birlikte onlardan hiçbirisi birbirlerine cihad ibadetini külliyen terk edeceklerinden bahsetmemişlerdir. Bunun üzerine Allahu teâlâ şu buyruğunu indirmiştir: “Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.”1

Ebu Eyyub El-Ensari (radiyallahu anh) şöyle der: “Bu ayet, ensar olarak bizim hakkımızda nazil olmuştur. Allahu teâlâ nebisine yardım edip İslam’ı galip kılınca, bizler “gelin mallarımızı düzeltip işlerimizi yoluna koyalım” dedik. Bunun üzerine Allahu teâlâ “Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.” buyruğunu indirdi. Kendi ellerimizle tehlikeye atılma, mallarımızı düzeltip, işlerimizi yoluna koyarak cihadı terk etmemizdir.”2

Rabbim bizleri kendi yolunda gerisin geriye dönmeden, ecrini Allah (azze ve celle)’den umarak Cihad ibadetini eda eden kullarından kılsın.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

Mütercim: Muhammed Atta


1- Bakara: 195

2- Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Hibban rivayet etmiştir. İbn Hibban hadise şu başlığı koymuştur: “Cihada kol sıvayanlar yeterli olsa da kişinin Allah yolunda cihada kol sıvamayı terk edip arazisini imar etmeye ve işlerini düzenlemeye bağlanmasıyla ilgili haberler.” Peki, cihada kollarını sıvayanlar yeterli olmadığında durum nasıl olur?

10 Ara, 2019 Şehid Şeyh Ebu Yahya el-Libi
Etiketler: Cihad, Sahabe, Ayet, Mal