-A A+A

Kadınların Cennetteki Halleri

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam nebilerin ve resullerin en şereflisi olan peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun.

Kadınların, cennetteki halleri ve onları orada neler beklediği hakkında çokça sorular geldiğini görünce bu faideleri toplamayı uygun gördüm.

1. Faide:

Kadınların, cennetteki sevapları ve nimetlerinin türleri hakkındaki soruları garip değildir. Çünkü beşer nefsi, geleceği ve varış yeri hakkında düşünmeye çok meyillidir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), sahabelerinin cennet hakkındaki bu türden sorularını reddetmemiştir. Örneğin sahabeler Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem), cenneti ve neden yapıldığını sorduklarında “Bir taşı altından diğeri ise gümüştendir...” buyurmuştur. Bir keresinde de “Ey Allah’ın resulü, cennette eşlerimize kavuşacak mıyız?” diye sorduklarında, bunun gerçekleşeceğini haber vermiştir.

2. Faide:

Kuşkusuz -ister erkek olsun ister kadın- beşer nefsi cennet ve türlü lezzetleri bahsedildiğinde bunlara özlem duyar ve sevinir. Bu, ardında salih amel olmayan kuru batıl emellere dönüşmemesi şartıyla güzeldir. Zira Allahu Teala müminlere hitaben şöyle buyurmaktadır: "İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur."1 Nefsi cennetin haberleri ile şevklendirin ve bunu amelle tasdik edin.

3. Faide:

Cennet ve nimetleri erkeklere mahsus değildir. Cennet ancak her iki cinsten olan “Muttakiler için hazırlanmıştır.”2 Bunu Allahu Teala bizlere şu buyruğu ile haber vermektedir: “Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir 'çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar' bile haksızlığa uğramayacaklardır.”3

4. Faide:

Kadınların, cennete nasıl gireceklerinin tafsilatlarını araştırıp çokça sorularla kendilerini meşgul etmemeleri gerekir. Orada ne yapacak? Nereye gidecek? vb. adeta ardı olmayan bir çöle gidiyormuşçasına sonu olmayan sorular!

Yalnızca cennete girmekle geçirmiş olduğu tüm sıkıntıların ve mutsuzlukların yok olacağını ve tüm bunların ebedi bir mutluluğa dönüşeceğini bilmesi yeterli olacaktır. Allahu Teala’nın cennet hakkındaki şu buyruğu onun için yeterli olacaktır: “Orda onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.”4 Yine Allahu teala’nın şu buyruğu: “Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız."5 Tüm bunların ötesinde Allahu Teala’nın cennet ehli hakkındaki şu buyruğu yeterlidir: “Allah onlardan razı olmuştur onlarda Allah’tan razı olmuşlardır.”6

5. Faide:

Allahu Teala, cennetteki şevklendirici yemeklerden, güzel manzaralardan, meskenlerden ve elbiselerden bahsederken bunları erkek ve kadın olarak her iki cins içinde genel tutar. Bu nimetlerden her iki cinste faydalanır.

Allahu Teala erkekleri, cennete teşvik ederken oradaki Huril-iyn ve güzel kadınlardan bahsetmiştir. Oysa bu durum kadınlar için gelmemiştir. Belki bazı kadınlar bunun nedenini sorabilir. Cevap olarak şöyle söylenilebilir:

 • Kuşkusuz Allahu Teala “Yaptıklarından sorulmaz onlar ise sorulurlar.”7 Ancak bu uygulamanın hikmetini şer’i naslardan ve islamın asıllarından faydalanarak çıkarmamızda bir beis yoktur.
   
 • Kuşkusuz kadınların yapısı haya üzerinedir. Bu bilinen bir durumdur. Bu nedenle Allahu Teala onları haya edecekleri birşeyle cennete teşvik etmemiştir.
   
 • Kadınların erkeklere olan istekleri, erkeklerin kadınlara olan istekleri gibi değildir. Buda bilinen bir şeydir. Bu nedenle Allahu Teala erkekleri cennete kadınların zikri ile teşvik etmiştir. Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu buyruğu da bunu tasdik etmektedir: “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.”8

  Kadının ise elbise ve takılardan türü zinetlere olan isteği, erkeklere olan isteklerini aşmaktadır. Çünkü fıtratı bunun üzerine yartatılmıştır. Allahu Teala’nın şu buyruğunda olduğu gibi: “Onlar, süs içinde büyütülüp de...”9
   
 • İbn Useymin şöyle der: “Allahu Teala’nın kocalar için eşlerini zikretmesi, kocanın talip olan ve kadına rağbet eden olmasındandır. Bu nedenle cennette erkekler için kadınlar zikredilmiş kadınlar için ise kocalardan suküt edilmiştir. Ancak bunun gereği, onların kocaları olmayacağı değildir. Bilakis onlar için de Adem oğullarından kocaları olacaktır."

6. Faide:

Kadın dünyada iken şu altı durumun dışında değildir:

 • Hiç evlenmeden ölür.
   
 • Boşandıktan sonra başka birisiyle evlenmeden ölür.
   
 • Evli olur ancak kocası onunla birlikte cennete giremez. Bundan Allah’a sığınırız.
   
 • Evlendikten sonra ölür.
   
 • Kocası ölür ve ondan sonra ölene kadar evlenmez.
   
 • Kocası ölür ve ondan sonra başka birisi ile evlenir.

Bunlar kadının dünyadaki halleridir ve her durumun cennette bir karşılığı olacaktır.

 • Hiç evlenmeden ölen bir kadını Allahu Teala cennette dünya ehlinden bir erkek ile evlendirir. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Cennette bekar yoktur.”10  İbn Useymin şöyle der: “Eğer bir kadın dünyadayken evlenmezse, Allahu Teala onu cennette kendisini mutlu edecek bir erkekle evlendirir. Cennet nimetleri erkeklere mahsus değildir, bilakis hem erkekler hemde kadınlar için geçerlidir. Evlenmede nimetlerin türlerindendir."
   
 • Boşandıktan sonra ölen kadının durumu da yukardaki kısım gibidir.
   
 • Kocası cennete girmeyen kadının durumu da böyledir. İbn Useymin şöyle der: “Daha önce evlenmemiş veya kocası cennet ehlinden olmayan kadınlar cennete girdiklerinde orada evlenmeyen erkekler olacaktır ve onlarla evleneceklerdir."
   
 • Evlendikten sonra ölen bir kadın ise cennette ölmüş olduğu kocasına ait olacaktır.
   
 • Kocası ölen ve ondan sonra başka birisiyle evlenen kadınlar ise, -kocaları ne kadar çok olsalarda- en son kocalarına ait olurlar. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kadın son kocasına aittir.”11 

  Yine Huzeyfe’nin (radiyallahu anh) hanımına söylemiş olduğu şu sözlerinden ötürü bu böyledir: “Eğer cennette benim eşim olmayı istersen benden sonra evlenme. Zira kadın cennette dünyadaki son kocasına ait olacaktır. Bu nedenle Allahu Teala Nebi’nin (sallallahu aleyhi ve sellem) zevcelerinin Ondan sonra evlenmelerini haram kılmıştır. Zira onlar cennettede Onun zevceleri olacaklardır.”12

7. Faide:

Kadın cennete girdiğinde Allahu Teala ona gençliğini ve bakireliğini geri verecektir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Cennete yaşlılar girmeyecektir... Kuşkusuz Allahu teala onları cennete koyduğunda onları bakirelere çevirecektir.”

8. Faide:

Bazı rivayetlerde, dünya kadınlarının, -Allah’a olan ibadetleri derecesinde- cennette, huril-iynlerden kat kat daha güzel olacakları gelmiştir.

Cennet erkekler için süslendiği gibi kadınlar içinde süslenmiştir. “Doğru bir yerde ve her şeye gücü yeten Melik’in katında...” Fırsatı kaçırmayın. Zira ömür hızlı bir şekilde geçmekte ve geride kalan ebedi yaşantı olacaktır. Buda inşaallah cennette ebedi kalmanız olur. Şunu iyi bilin ki, cennetin mehri, iman ve salih amellerdir. Gevşeklikle birlikte olan kuru emeller değil. Ve Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu buyruğunu unutmayın: “Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar ve kocasına da itaat ederse ona şöyle denilir: ‘Cennetin hangi kapılarından girmek istiyorsan cennete oradan gir.”

 

Tercüme: Muhammed Atta


1 - Zuhruf Sûresi: 72. Âyet

2 - Âli İmran Sûresi: 133. Âyet

3 - Nisa Sûresi: 124. Âyet

4 - Hicr Sûresi: 48. Âyet

5 - Zuhruf Sûresi: 71. Âyet

6 - Maide Sûresi: 119. Âyet

7 - Enbiya Sûresi: 23. Âyet

8 - Buhari.

9 - Zuhruf Sûresi: 18. Âyet

10 - Muslim tahriç etmiştir.

11 - Silsiletu’l-Ehadisus-sahiha; Elbani

12 - Kurtubi

1 Nis, 2019 Şeyh Süleyman b. Salih El-Haraşi
Etiketler: Kadın, Cennet, Hal