-A A+A

Allah Rasûlü'nü Sevmek

Enes'ten (radiyallahu anh) rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Hiçbiriniz, beni canından, ana-babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz"1

Peki ne demek Allah Rasûlü’nü (sallallahu aleyhi ve sellem) herkesten çok sevmek?

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), Allahın insanlara gönderdiği elçisidir. Bu yüzden insanlar arasında Allah katında en kıymetli olanıdır. Allah (subhanehu ve teâlâ) bu insana kıymet vermişken İnsanların da kıymet vermesi gerekir. Zira Allah en iyi bilendir. O halde Allah (subhanehu ve teâlâ) onu peygamber olarak, alemlere rahmet olarak göndermişken bizimde böyle inanmamız gerek. Çünkü bu imanın şartlarındandır. Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) anne ve babamızdan daha değerli olduğuna inanmalıyız. Değerli; güzelliği ve her şeyi yaratan Allah daha değerli kılmışken bizlerinde buna inanması şarttır. Nitekim Sahabe efendilerimiz bile bunu idrak etmişler ve efendimizle (sallallahu aleyhi ve sellem) konuşurken, itaat ederken ona "Anam babam sana feda olsun ya Rasûlallah" demişlerdir. Ve bu derece itaat ettikleri, iman ettikleri için Allah (subhanehu ve teâlâ) onları Mübarek bir nesil kılmıştır.

Peki bu şartı doğru bir şekilde nasıl yerine getiririz?

Bir insanı sevmek ona değer vermek, onu dinlemek, onun tavsiyesini dinlemek demek değil mi? O halde bizim insanlar içerisinde en sevdiğimiz olan Rasûlullah'ı dinlemeliyiz. Onun bize tebliğ ettiği dini, ayetleri dinlemeliyiz ve ona inanmalıyız. Anne babalarımız karşı da gelse inanmalıyız. Hatırlayın Mus’ab bin Umeyr iman edince ailesi onu reddetmişti, Sad bin Ebu Vakkas iman etmişti de annesi "Eğer İslam'ı terketmezsen ağzıma bir lokma koymayacağım, su içmeyeceğim, banyo yapmayacağım" demişti ancak 2 gün dayanabilmişti. Hatırla değerli kardeşim! Selam-ı Farisi babasına Hak dinden bahsedince mecusi babası onu hapsetmişti de o da Ailesinden kaçıp taa İran'dan Medine'ye gelmişti!

İşte değerli kardeşim! Bu sahabeler ve niceleri Allah Rasûlü’nü anne ve babalarından daha değerli gördüğü, Tebliğsini doğru bulduğu, Dinini Hak gördüğü için hiçbir şeye aldırış etmediler ve bütün varlıklarını bırakıpta İslam dinine girdiler! Allah böyle insanlardan razı olmaz mı değerli kardeşim? Allah, malını, şöhretini, soyluluğunu bırakıpta Allah Rasûlü’ne iman eden Mus’ab bin Umeyr’den razı olmaz mı?

İnsanlardan bazıları bu hadis için şöyle diyor "Bu hadiste Farzları kastediyor. Yani annen namaz kılma derse sen namaz kılmalısın. Ancak annen sakal bırakma derse sakal bırakma çünkü anne babaya itaat gerek" diyorlar ve Şu hadisi de kullanarak çarpıtıyorlar.

“Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.”2

Bu hadisi kullanarak sakal bırakma, takke takma... gibi konularda Anne baba razı olmuyor ve diyor ki "En büyük günah Allaha şirk koşmak, ondan sonra Anne babaya itaatsizliktir" diyor. Peki anne baban "Adam öldür " dese işleyecek misin? Halbuki adam öldürmek günah ancak anne babaya itaatsizlikten sonra zikrediliyor? O halde böyle birşey diyebilir miyiz?

Diyemeyiz değerli kardeşim.

Demek ki neymiş değerli kardeşim, anne babaya itaat etmek gerek ancak dinin emrini, dinden birşeyi anne babaya itaatten öne geçirmeliyiz. Dinin bir emri, bir tavsiyesi dışındaki konularda anne babaya itaat etmeye gerek o zaman.

Müşrikler de bir konuda İslam’ın emri, buyruğu varken Atalarının izinden gitmediler mi?

“Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”3

Anne babaya itaatin de bir sınırı var öylese değerli kardeşim! Allah’ın ve Rasûlü’nün önüne geçmemek şartı ile anne babaya itaat edilir değerli kardeşim. En başta yazdığımız hadisi şerife bakacak olursak Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) "Beni, anne babanızdan daha çok sevmedikçe" diyor. "Allah'ı anne ve babanızdan daha çok sevmedikçe" demiyor değerli kardeşim. Eğer "Allah’ı anne babanızdan daha çok sevmedikçe" deseydi o zaman anlardık ki "Allah'ın namaz farz dediği, anne babanın da kılma" dediği zaman Allah’ın dediğini yapmak gerekir. Ancak bu hadisi şerifte "Beni, anne ve babanızdan daha çok sevmedikçe" diyor. Demek ki Rasûlullah bir söz deyince ve ona karşı Anne ve Babanız bir söz deyince burada Allah Rasûlünü dinlemek gerekiyor. İşte sevgi ancak böyle olur yoksa kuru kuruya "Ben Allahı ve Rasûlünü seviyorum" demekle olmaz! Bir arkadaşınızı seversiniz ancak ondan daha çok da kardeşinizi seversiniz. Peki hangisinin sözünü daha çok önemsersiniz? Tabii ki de en çok sevdiğinizin. O halde bu hadisi şerifteki gibi olmak için Allah Rasûlü’nün sözlerini dinlemeli, onun sünnetini tatbik etmeli ve elimizden geldiğince hadisi şeriflerindeki tavsiyelere uymalıyız. Sahabe gibi iman etmek istiyorsak -ki bu iman biiznillah bizi cennete götürür- onların Allaha ve Rasûlüne bağlı olduğu gibi bağlı olmalıyız.

Elhamdülillahirabbilalemin.

Gönderen: [email protected]

 


1- Buhari, iman, 15

2- Buhârî, Eymân ve’n-nüzûr 16, Diyât 2, İstitâbetü’l-mürteddîn 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre (4) 6; Nesâî, Tahrîm 3, Kasâme 48

3- Maide Sûresi 104. Ayet Meali

28 Kas, 2018 Medya
Etiketler: Allah, İtaat, Rasul, Sevgi