-A A+A

382: Küfre Giren Kişinin Nikahı

SORU

Selamun aleykum hocam; herhangi bir küfür veye dinden çıkaracak bir söz söylersek fakat hemen tevbe etsek sonrasında nikah tazelemek gerekir mi? Nikah direk fesh olur mu? Ve nikah yenileme islam’da var mı? Tevbe edersek nikah devam edermi? racih olan cumhurun görüşü nedir?

CEVAP

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam efendimiz Râsulullah’a olsun. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bir müslüman, Allah korusun itikadi, sözlü veya fiili olarak kişiyi kâfir yapacak bir duruma düşerse ve küfre düşmesinde bir manisi yoksa o kişi kâfir olur.

Eşi ile olan nikahına gelince şu tafsilat vardır:

1: Eğer iki eşten biri küfür üzere olursa nikah fesih olduğu için iki eş bir birine haram olur. Yani eşine dokunamaz ve ilişkiye giremez. Bu ikisi birbirinden ayrı tutulur.

2: Âlimlerin geneline göre, nikah kıymış fakat gerdeğe girmemiş bir kişi küfre girerse eşi ile olan nikahı fesih olur yani iptal olur. Bu küfründen döner ve tevbe ederse yeniden nikah kıyması gerekmektedir.

3: Eğer gerdeğe girdikten sonra küfre girerse;

Şafilerde ve Hanbelilerde bir görüşe göre iddet yani üç aybaşı adeti bitimine kadar araları ayrılır. İddet bitmeden İslam’a geri dönerse nikah devam eder. Eğer bu sürede geri dönmezse nikah fesih yani iptal olur. Ve bu talak sayılmaz.

Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Hanbelilerde bir görüşe göre eşlerden biri kâfir olursa nikah direk iptal olur. Ve tevbe ederse yeniden nikah kıyar. Yine bu talak sayılmaz.

İmam Malik ve Hanefilerden imam Muhammed’e göre nikah iptal olur. Ve bu talak sayılır.

4: İki eşten biri küfre girerse aralarını ayırmak gerekir. Birbirlerine dokunamazlar. Çünkü nikah fesih olmuştur. Ancak biri diğerini bekleyebilir. İddet bitimine kadar kadın başkasıyla evlenemez. İddet bittikten sonra kadın isterse başkasıyla evlenebilir. Evlenmek istemeyip kocasını da bekleyebilir. Uzun zaman bile geçse kâfir olan eş müslüman olursa nikah kıymadan yine eşine dönüp evliliğini devam ettirebilir.

Bu görüşü İbni Teymiye ve talebesi İbni Kayyım (rahimehullah) savunmaktadırlar. Delil olarak Râsulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kızı Zeynep’in kıssasını getirirler. Zeynep (radiyallahu anha) müslüman olmuş ancak kocası Ebul As şirk üzere kaldı. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aralarını ayırdı. Sonra altı veya yedi sene sonra Ebul As islama girdi. Zeynep (radiyallahu anha) yeni bir nikah kıymadan eşine geri döndü. Rivayetin aslı şudur; Abdullah Bin Abbas (radıyallahu anhuma) dediki: “Râsulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kızı Zeyneb’i Ebul As Bin Rabi’ye birinci nikaha binaen çevirdi.” (İmam Ahmed, Ebu Davud)

Hülasa bu konuda benim meylettiğim görüş son görüş İbni Teymiye ve talebesi İbni Kayyım (rahimehullah)’ın görüşüdür. En doğrusunu bilen Allah’u Teâlâdır.

21 Eki, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Küfür, Nikah, Talak