-A A+A

360: Yatsının Sünnet Namazı

SORU
Selamun aleykum hocam, Allah (azze ve celle) ilminizi artırsın hocam. Yatsı namazlarında ilk dört rekat sünnet kılmalı mıyız? Kılmamalı mıyız? Yani yatsı on üç rekat mı? Dokuz rekat mı? CezakeAllahuhayren.
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in muhafaza ettiği ve sürekli kıldığı sünnetler vardı. Bunlara müekked sünnet denir. Bu sünnetleri Abdullah Bin Ömer (radıyallahu anhu) bahseder: “Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den on rekat ezberledim. Öğleden önce iki rekat, sonrasında iki rekat, akşamdan sonra evinde iki rekat, yatsıdan sonra evinde iki rekat ve sabah namazından önce iki rekat.” (Buhari ve Müslim)

Ummu Habibe (radıyallahu anhu)’dan gelen rivayet şudur, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kim gece ve gündüz boyunca on iki rekat namaz kılarsa Allah’u Teala ona cennette bir ev bina eder.” (Nesai)

Tirmizi’de sayıları beyan edilmiştir: “Öğleden önce dört, sonra iki, akşamdan sonra iki, yatsıdan sonra iki ve fecirden önce iki.”

Bu müekked sünnetlerin dışında nafile olarak tavsiye edilen namazlar vardır. Bunlara gayri müekked namazlar denir. Mesela ikindi farzından önce dört rekat, akşam namazından önce iki rekat ve yatsı namazından önce iki rekat. Ebu Hanife (rahimehullah) dört rekat kılınmasını uygun görmüştür. Sahibeyn ise yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diğer âlimler gibi iki rekat kılınabilir demişlerdir.

Buharinin rivayet ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) her iki ezan (ezan ile kamet) arasında iki rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiştir“Her iki ezan arasında namaz vardır. Üçüncüsünde sizden dileyenlere” buyurmuştur.

Bu hadise göre isteyen kişiler ezan okunduktan sonra iki rekat nafile kılabilir. Buna göre dilersen yatsıdan önce iki rekat veya dört rekat kılarsın. Farzdan sonra müekked olarak iki rekat sünnet kılarsın. Davamızın sonu Allah’a hamd etmektir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Sünnet, Namaz