292: Putperestler İslam Devletinde Yaşayabilirlermi?
-A A+A

292: Putperestler İslam Devletinde Yaşayabilirlermi?

SORU
Selamun aleykum hocam, Musa hocam. Sorum size olacak. İslam devleti altında cizye vermeyi kabul ederekten Yahudi ve Hristiyanlara yaşam hakkı tanınıyor. Peki aynı durum putperest müşrikler için de geçerli midir? Putperestlerin İslam devleti altında hiçbir şekilde yaşam hakkı yok mu?
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

İslam ulemasının en kuvvetli görüşüne göre Putperest müşriklerde ehli kitap gibi cizye verip İslam devletinde yaşayabilirler.

Allah’u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

لا إكراه في الدين

“Dinde zorlama yoktur!” (Bakara, 256)

Bu ayetteki “La” lügat bilenler anlar, umumu ifade eder. Bütün kâfirler bu ayetin kapsamına girer.

Râsulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Hacer” Mecusilerinden cizye almıştır. Mecusiler müşriktirler. Ancak onların kestikleri yenmez ve kadınlarıyla evlenilmez. Cumhur-u Ulema diğer müşrikleri Mecusilere kıyas eserek onlardan da cizye alınabileceğini söylemişlerdir.

Başka bir delilde şudur: Nesai’nin rivayet ettiği hadiste Râsulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir ordu gönderirken komutanına şu tavsiyede bulunuyor: “Eğer Müşrik olan düşmanınla karşılaşırsan onları üç şeyden birine davet et: Ya İslam’a girerler… Ya cizye öderler.. yada savaş!....”

İmam Şafii (rahimehullah) müşriklerden cizye alınmaz diyor.

Sahih görüş alınabileceğidir. Bu görüş Şeyhül İslam İbni Teymiye ve talebesi İbni Kayyım (rahimehullah)’ında görüşüdür.

Ancak mürtetlerden cizye alınmaz. Ya tevbe edip İslam’a geri dönerler yada kafaları kesilir. Allah-u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Müşrik, İkamet, Hilafet