258: Namaz Kılmayanın Arkasından İstiğfar Etmek Caiz Midir?
-A A+A

258: Namaz Kılmayanın Arkasından İstiğfar Etmek Caiz Midir?

SORU
Selamun aleykum hocam, benim arkadaşım kan kanserinden dolayı vefat etti. Kendisi 17 yaşındaydı ama namaz kılmıyordu. Şimdi ben ona dua edebilir miyim? Allah’tan onun için magrifet/af dileyebilir miyim?
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Değerli bacım, yakınların ölümü daima üzücü bir hâdisedir. Allah üzüntünüzü hafifletsin ve kalbinizi teskin etsin. Ama arkadaşınızın zahiren haline bakılırsa küfür üzere ölmüştür. Zira mükellef olmuş ve dediğinize göre namaz kılmıyormuş. Ömer (radıyallahu anhu)’nun dediği gibi namazı olmayanın İslam’dan bir nasibi yoktur. Ve Ali (radıyallahu anhu)’nun dediği gibi namaz kılmayan kâfirdir. Sahabe (radıyallahu anhum)’un bu hususta icması vardır.

Binaen aleyh arkadaşınız için istiğfar etmeniz caiz değildir. Zira ahirette günahların affedilmesi iman üzere ölmüş olanlara mahsustur. Zahiren şirk ve küfür üzere vefat etmiş olanların affedilmesi için Allah (celle ve âlâ)’ya dua etmek hakikatte Allah (celle ve âlâ)’nın buyruklarına riayet etmemektir. Zira Allah (celle ve âlâ) “Doğrusu Allah Kendisine şirk koşulmasını asla mağfiret etmez. Ondan başkasını da dilediğine bağışlar” (en-Nisa 48) buyurmaktadır, ve şöyle buyuruyor: Ne Râsule ne iman edenlere akraba bile olsalar cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra müşriklere istiğfar etmek yoktur” (et-Tevbe 113).

İmam ibni Cerir et-Taberi (rahimehullah) ayetin tefsirinde şöyle der: (Nebi Muhammed sallallahu aleyhi vesellem ve iman edenler istiğfar etmemeleri gerekir), yani müşriklerin mağfiret edilmeleri için dua etmemeleri gerekir (akrabaları olsalar dahi), yani onlara yakın olan kişiler olsalar dahi (cehennem ehlinden oldukları belli olduktan sonra), yani Allah’a şirk koşmak ve putlara ibadet etmek üzere öldükten sonra ve ateş ehlinden oldukları belli olduktan sonra. Çünkü Allah müşriklere mağfiret etmemeye hükmetmiştir. Bunun için yapmayacağı bir şeyi Ondan yapmasını istemeleri doğru bir şey değildir. Şayet denilse ki: İbrahim babası için mağfiret istemiştir ve o müşrikti. O zaman şöyle denilir: İbrahim’in babası için istiğfar etmesi ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun Allah’a düşman olduğu İbrahim’e apaçık belli olduğunda ondan uzaklaştı ve onu ve onun için istiğfar etmeyi terk etti ve Allah’ı ve Allah’ın onun için emrini tercih etti. Bunun için babasının durumu ona belli olduğunda ondan teberi etti.”

Binaen aleyh arkadaşınız için mağfiret istemeniz caiz değildir. Allah-u Âlem.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Namaz, Tekfir