257: Namaz Kılmayan Kişinin Orucu ve Sadakası Kabul Edilirmi?
-A A+A

257: Namaz Kılmayan Kişinin Orucu ve Sadakası Kabul Edilirmi?

SORU
Namaz kılmayan insanların Ramazan’da tuttukları oruç ya da verdikleri sadaka makbul müdür?
CEVAP

Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a, salat ve selam Rasûlullah’a olsun.

Âlimler tembellik sebebiyle namaz kılmayan kişinin küfrü hakkında ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife (rahimehullah)’a göre namaz kılmayan kişi kâfir olmaz ancak namaz kılana kadar hapse atılır. İmam Malik ve İmam Şafii (rahimehullah)’a göre namaz kılmayan kişi kâfir olmaz ancak tevbe etmezse had cezası olarak öldürülür. İmam Ahmet’ten (rahimehullah) gelen meşhur görüşe göre namaz kılmayan kişi kâfir olur. Tevbe etmezse üç gün mühletten sonra namaz kılmazsa kâfir olarak öldürülür. Ashabı kiramdan nakledilen görüş bu yöndedir. İmam İshak bin Rahaveyhi (rahimehullah) namaz kılmayan kişinin kâfir olacağı konusunda sahabeden icma nakletmektedir.

Cabir bin Abdullah oda babasından rivayet eder, Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Kişi ile küfür ve şirk arasında namaz vardır.”  (Müslim)

Kuvvetli görüşe göre namaz kılmayan kişi kâfir olacağından tuttuğu oruç ve verdiği sadaka kabul edilmez. Çünkü kâfirlerin ibadetleri iman etmedikleri sürece kabul değildir.

Namazı tembellikten dolayı kılmayan kişinin kâfir olmayacağını söyleyen âlimlere göre tuttuğu oruç ve verdiği sadakalar kabul görür.

Her halükarda namaz kılmayan kişi kâfir hükmünde olsada, o kimseye namaz konusunda nasihat ve uyarı yaptıktan sonra namazını kılmasa da, oruç tutma veya sadaka verme konusunda engellenmemelidir. Çünkü ileride namazın terki konusunda tevbe ederse ve namazını kılarsa daha önce işlemiş salih amelleri bazı âlimlere göre kendisine geri döner. Veya belki bu güzel amelleri sebebiyle Allah’u Teâlâ ona tevbe etmeyi nasip eder. Veya en azından salih amelleri, ahirette azabının hafiflemesine sebep olurlar. Çünkü bir çok âlime göre, kâfirler iman etmekle mükellef oldukları gibi oruç, zekat, zina etmeme, içki içmeme gibi ibadetlerle de mükelleftirler. Küfürleriyle beraber bu tip ibadetleri yapmadıklarından dolayı ayrıca hesap ve azaba duçar olacaklardır.  Allah’u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Oruç, Namaz, Sadaka, Tekfir