-A A+A

255: Namaz Kılanın Alameti

SORU
İbn-i Teymiyye zahiren namaz kılan bi insan müslümandır ve onun arkasında namaz kılınabilir diyo buna binaen biz imamın arkasında namaz kılabilir miyiz? 2- Akide sorgulamak bidat mıdır?
CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Kim İslam alameti gösterir ve İslam’ını açıkça bozan bir unsur işlemezse, dünya ahkamında ona Müslüman muamelesi yapılır ve onun arkasında namaz kılınır. Arkasında namaz kılmadan önce akidesini sorgulamak doğru değildir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): Kim namazımızı kılar, kıblemize yönelir ve kestiğimizi yerse işte o Müslümandır.” (Buhari) buyurmaktadır.

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) şöyle demektedir: “Dört imamın ittifakıyla ve diğer İslam uleması ittifakıyla hali kapalı olan kimse arkasında namaz kılmak caizdir. Kim “ben ne cuma nede cemaat namazını ancak içindeki akidesini bildiğim kimsenin arkasında kılarım” derse, o kişi sahabeye, tabiine, Müslümanların dört imamına ve diğerlerine muhalif olan bir bid’atçıdır. Allah-u Teâlâ en iyisini bilir.” (Fetava 4/331)

İmamdan kasıt diyanet imamı değil de normal Müslümanlardan biri kastediliyorsa durum böyledir. Ama kasıt Diyanet imamı ise, o imamın açık küfrünü görmediğimiz sürece arkasında kılınan namaza sahih demekle beraber, arkasında kılmamayı tercih ediyoruz. Zira diyanet imamlarının bir sürü sorunları vardır. İslam’da, bidatçı kimseyi bidatından alıkoymak için terk etme vardır. Maalesef diyanet imamları arasında, şirk, bid’at ve fasıklık epey yaygındır.

İmam Ahmet döneminde Cehmiye fırkasının bidatleri yayılınca, İmam Ahmed akidesini bildiği kimseleri tercih etmeyi müstehap görürdü. Bu rivayet şöyle anlaşılmasın: “İmam, akidesini bilmediği kimse arkasında namaz kılmazdı veya kılmayı caiz görmezdi!”

Muvahhid, müttaki imamları tercih etmek en doğru olandır. En iyisini bilen Allah-u Teâlâdır.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Namaz, Bidat