254: Namaz Kılan Ama Tesettürde Olmayan Kadının Hükmü
-A A+A

254: Namaz Kılan Ama Tesettürde Olmayan Kadının Hükmü

SORU
Selamun aleykum hocam, açık olan bayanların hükmü nedir? Eğer namazda tesettüre girip namaz dışında açık durumda ise bunun durumu nedir?
CEVAP

Aleykum selam ve rahmatullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Değerli kardeşim, Müslüman kadının şeri tesettüre bürünmesi Allah (celle ve âlâ)’nın kati emirlerdendir. Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyuruyor: Ey nebi! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle de cilbaplarından üzerlerini örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır” (el-Ahzab, 59) ve şöyle buyuruyor: “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini de yakalarının üzerine indirsinler” (en-Nur, 31).

Bu ilahi emrin terki büyük günahlardandır. Bunun için açık saçık kadına cennete girmesi haram kılınmıştır. İmam Muslim (rahimehullah)’ın Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Cehennemliklerden görmediğim iki sınıf vardır. Biri sığır kuyrukları gibi kamçıları olan, onlarla insanları döven bir kavim! Ve diğeri giyinmiş çıplak, meylettiren ve meyleden, başları deve hörgüçlerine benzeyen kadınlardır! Bunlar cennete giremeyecek ve onun kokusunu alamayacaklardır. Hâlbuki onun kokusu şu kadar ve şu kadar uzaklıktan alınabilecektir.”

Hatta Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) açık saçık kadınların lanetli olduğunu haber vermiştir ve onlara lanet okumayı emretmiştir. İmam ibn-i Hibban (rahimehullah) Abdullah bin Amr (radıyallahu anhu)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ümmetin sonlarında erkeklere benzeyen semerlere binen ve mescidlerinin kapılarının önlerine inen erkekler olacaktır. Onların kadınları giyinmiş çıplaktırlar. Başları sıska develerin hörgüçlerine benzer. Onlara lanet okuyun! Zira onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra bir ümmet gelmiş olsaydı evvelkilerin kadınları sizin kadınlarınıza hizmet ettikleri gibi sizin kadınlarınız da onlara hizmet ederlerdi.”

Ve açık saçık kadınları nifak ile nitelemiştir. El-Beyhaki (rahimehullah)’ın Ebu Uzeyne es-Sadafi’den tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kadınlarınızın en hayırlıları sevecen, doğurgan ve memnuniyet verenlerdir. Ve kadınlarınızın en şerlileri güzelliklerini sergileyen ve herkese gösterenlerdir. Onlar münafık kadınlardır. Onların çok azı müstesna cennete giremezler.”

Ve İmam en-Nesei ve İmam Ahmed (rahimehumallah)’ın Ebu Musa el-Eşari (radıyallahu anhu)’dan tahriç ettikleri hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) koku sürüp kendisini erkeklere arz eden kadını zinakar kadın olarak isimlendirmiştir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Koku sürünüp kokusunu almaları için insanların arasına çıkan kadın zinakardır.”

Dolayısıyla kadının açılması ve kendini yabancı erkeklere arz etmesi çok büyük bir masiyettir. Ama dinin aslını bozacak şirke ve küfre sahip değilse İslam’ı zahiren sahihtir. Namazı da sıhhati için şeran gerekli olan şartları ve rükünleri koruyarak kılıyorsa sahihtir.

Bununla beraber âlemlerin rabbi olan Allah (celle ve izze)’ye karşı isyankârdır ve yukarıda geçen bütün tehditlerle muhataptır

Allah-u Âlem. Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Kadın, Namaz, Hicab