193: Kadınların Kamet Getirmesi
-A A+A

193: Kadınların Kamet Getirmesi

SORU
Selamun aleykum, Namazda kamet getirmek farz mıdır? Kadınların kamet getirmeleri gerekli midir?
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Ezan ve kametin hükmü ulema arasında ihtilaflıdır. Lakin muhakkak racih olan ezan ve kametin erkekler için farzı kifâye ve kadınlar için caiz olmasıdır.

Kadınlara ezan ve kamet okumak ferden ve cemaat halinde namaz kılarken vacip değildir. Ne Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) zamanında ne ondan sonra sahabe devrinde ve ne onlardan sonra kadınların kendilerine veya erkeklere yüksek sesle ezan veya kamet okudukları sabit olmamıştır. Bunun için ibni Kudâme el-Makdisi (rahimehullah) “Bu hususta bir ihtilaf bilmiyorum” (yani kadınlara ezan ve kametin vacip olmadığında bir ihtilaf bilmiyorum) der.

Lakin kadının tek başına evinde veya yalnız olduğu bir yerde namaz kıldığı zaman veya aralarında erkek olmaması şartıyla kadınların cemaat halinde namaz kıldıkları zaman aralarından bir kadının sesini ancak diğer kadınların duyabileceği kadar yükselterek ezan okumasına ve kamet getirmesine şeran bir mani yoktur.

İmam ibni Ebu Şeybe (rahimehullah)’ın tahriç ettiği eserde ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’ya kadınların ezan okuması sorulduğunda “Allah’ı zikretmeyi mi yasaklayayım?!” demiştir.

Ve Enes (radıyallahu anhu)’ya kadınların ezan ve kamet okumaları sorulduğunda şöyle demiştir: “Hayır! (Onlara ezan ve kamet vacip değildir.) Lakin ezan ve kamet okurlarsa zikirdir.”     

Ve İmam ibnu’l-Munzir ve İmam ibni Ebu Şeybe (rahimehumallah) Aişe (radıyallahu anha)’nın ezan ve kamet okuduğunu rivayet etmişlerdir.

İmam ibnu’l-Munzir (rahimehullah) şöyle der: “Ezan zikirlerden bir zikirdir. Dolayısıyla kadının ezan ve kamet okumasında bir beis yoktur.”

İmam eş-Şafii (rahimehullah) şöyle der: “Kadın ezanı yüksek sesle okumaz. Ezanı kendisi için veya diğer kadınların duyabileceği kadar yüksek bir seste okur. Ve kamet getirdiği zaman da aynı böyle yapar.”

Ve İmam Ahmed (rahimehullah) şöyle der: “(Kadınların ezan ve kamet) okumalarında bir beis yoktur. Okumazlarsa da okumamaları caizdir.”

Velhasıl, kadınlara münferit veya cemaat olarak namaz kıldıkları zaman ezan ve kamet okumak vacip değildir. Ama tek başına kılıyorsa veya cemaat olarak başka kadınlarla kılıyorsa sesini yükseltmeden ezan ve kamet okuması güzeldir. Allah-u A’lem.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Kadın, Namaz