168: İrtidat Edip Tövbe Ettikten Sonra
-A A+A

168: İrtidat Edip Tövbe Ettikten Sonra

SORU
Selamun aleykum hocam; Allah sizinle beraber olsun inşaAllah. Sorum şudur, Ben hidayetten birkaç yıl iki üç yıl sonra çevre ve aile baskısından sonra davamdan döndüm. İslam’ın hiç bir emrini uygulamadım. Fakat aynı zamanda tağuttan beri olduğumu da düşünüyordum. Bu hal üzere bir bir buçuk yıl devam ettim. Şimdi mürted sınıfına giriyor muyum? Ve şimdi inşaAllah tövbe edicem. Bu durumda geçirdiğim bu zaman zarfındaki durumumdan ibadetlerimden sorumlu muyum? Allah razı olsun.
CEVAP

Hamd Allah’a mahsustur.

Allah seninle de olsun. Hakkı gördükten sonra hak üzere sebat edenlerden, acizliğini, fakirliğin itiraf eden ve Rabbine karşı haddini aşmayan kullardan eylesin.

“Şimdi inşaAllah tövbe edicem” sözünü anlamadım! Tövbeyi ertelemen caiz değildir! Acilen tövbe etmen ve Rabbine itaate geri dönmen lazım. Bir buçuk yıl boyunca O’na itaatten yüz çevirmiş olmana rağmen O seni unutmadı ve terk etmedi. Bunun için Rabbine karşı taksiratını fark edebiliyorsun. O senin için hayır murad ediyor ve doğruyu gösteriyor. Senin buna acilen icabet etmemen nankörlüğüne ziyade bir nankörlük olur. Rabbinden kork ve Ona sığın. O çok merhametli ve çok bağışlayandır.

Kendi ifadenle İslam’ın hiçbir emrini uygulamaman senin dinden irtidat etmiş olmana sebep olmuştur. Bunun için acilen tövbe etmen lazım ve Rabbine istiğfar ve itaati çoğaltman lazım.

İrtidat halinde terk ettiğin namaz, oruç vs. ibadetlerden sorumluluğa gelince, yani kazasıyla mükellef misin mevzusuna gelince ulema arasında iki görüş vardır.

Birincisine göre kaza etmen gerekir. Bu cumhur ulemanın görüşüdür.

İkinci görüşe göre terk ettiğin ibadetlerin kazası yoktur. Bilakis nafile ibadetlerini çoğaltman lazımdır. Doğru olan budur.

Çünkü kâfirin İslam’a girmesiyle İslam onun öncesine kefil olur. İmam Muslim (rahimehullah)’ın tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Amr bin As (radıyallahu anhu)’ya şöyle buyuruyor: “Bilmez misin ki İslam kendisinden önceki günahları yok eder.”

Allah (celle celeluhu) şöyle buyuruyor: “Muhakkak Ben tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyip hidayet üzere olana çok mağfiret ediciyim.” (Taha, 82)

İmam ibni Teymiyye (rahimehullah) şöyle der: “Namazı kasten terk edenin üzerine kazası vacip olmaz ve kıldığı takdirde sahih de olmaz. Bilakis nafile ibadetleri çoğaltması lazımdır. Bu seleften bir topluluğun görüşüdür.” (el-İhtiyarat 34)

Binaen aleyh acilen nasûh bir tövbeyle Rabbine sığınmalısın, seni Ona karşı küfranından ötürü mağfiret etmesini dilenmelisin ve bundan sonra itaatte devamlı ve sabit olmalısın. İrtidat döneminde kaybettiklerini kaybettin. Bunların telafisi için kıyamet gününde terazini ağırlaştıracak salih amelleri çoğaltmalısın ve Rabbine karşı samimi olmalısın.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Tevbe, İrtidat, Mürted