-A A+A

496: Eşler Arasında Hangi Noktalarda Adil Olunmalıdır?

SORU

Selamun aleykum hocam, iki eşi olan günleri taksim ettiği gibi cima sayılarını eşit tutmak zorunda mı? Bir gün yorgunsa yanında olduğu eşiyle cima yapmadıysa, diğer eşine diğer gün cima yapabilir mi?

CEVAP

Aleykum selam ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a, salat ve selam efendimiz Rasûlullah’a olsun.

Muhterem kardeşim, birden fazla eşi olan müslüman, eşleri arasında adil davranmak zorundadır. Çünkü adil olmak Allah’u Teâlânın emridir. Allah’u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Onlarla iyi geçininiz.” (Nisa sûresi, 19. âyet)

Şüphesiz eşlere adil davranılmakla iyi geçim sağlanır. Ebu Hureyre (radıyallahu anhu), Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu nakleder: “Kişinin yanında iki eşi olupta aralarında adil olmazsa, kıyamet günü yarı tarafı meyilli olarak gelir” (Tirmizi, Hakim)

“Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) eşleri arasında taksimat yapar ve adil davranırdı. Hatta hastalığı döneminde hanımları helallik verene kadar taşınarak hanımlarına götürülürdü.” (Buhari ve Müslim)

Eşler birden fazla olurlarsa, nafaka, giyim ve ev konusunda onlara karşı adil davranmak gerekmektedir. Buna her kişinin gücü yeter. Ancak sevgi, ilişkiye girme, kalbin meyli ve benzeri konularda kocanın adil davranması vacip değildir. Çünkü buna gücü yetmez. Allah’u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Ne kadar isteseniz bile kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Öyle ise büsbütün meyledip de onu askıdaymış gibi bırakmayın.” (Nisa sûresi, 129. âyet)

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) taksimat yapar, adil davranır ve şöyle derdi:

“Allah’ım, bu gücümün yettiği konuda taksimatımdır. Senin sahib olduğun ancak benim sahib olmadığım şeylerde beni kınama.” (Ebu Davud, Nesai)

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in eşleri arasında Aişe validemizi diğer eşlerinden daha çok sevdiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Hanefi, Şafii ve Hanbeli âlimleri, eşlerin arasında ilişki, öpme vb. konularda eşit davranmayı müstehap saymışlardır. Çünkü bu adil olmaya daha layıktır. Aynı zamanda onları haram ve zina gibi kötü şeylerden uzaklaşmaya sebebiyet verir demişlerdir.

Sevdiği eşiyle ilişkisi daha iyi olsun diye diğer eşiyle ilişkiye girememezlik yapması ve bu konuda ona zarar vermesi haram sayılır. İsteği ve imkanı olduğu sürece eşlerinin cinsel ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Ancak isteği olmadığında veya ilişkiye güç yetirmediğinde ilişkiye girmemesi vebal değildir.

Sonuç olarak eşler, Allah’u Teâlânın emanetleridirler. Onlar konusunda Allah’tan korkulmalı, mümkün oldukça her konuda adil olunmalı ve adil olabilmek için çokça dua edilmelidir.

Allah’u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

21 Haz, 2020 Musa Ebu Cafer
Etiketler: , Adil, Cima, Eşler