-A A+A

489: Kadın Bedensel Kusuru Evlenmeden Evvel Erkeğe Söylermi?

SORU

Selamun aleykum ve rahmetullah, hocam bir bayan evlilik görüşmesinde vücudunu karşı tarafta sıkıntı yaratacak korkusuyla durumunu izah edebilirmi?

CEVAP

Ve aleykumusselamu ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem kardeşim nikâh akdi diğer bütün akitler gibi açıklığa, doğruluğa ve güvenirliğe dayanır. Dolayısıyla bütün akitlerde olduğu gibi nikâh akdinde de kandırmak veya etkili bir kusuru gizlemek haramdır. Kadında ki kusur erkeğin ondan tiksinmesine, ondan uzaklaşmasına sebep olacaksa, umumen mutlu bir evlilik hayatını engelleyecek cinsten bir kusur ise o zaman aracılar veya kadının velisi erkek tarafına veya görüşmede kendisi bunu erkeğe söylemesi gerekir. Aksi takdirde erkeğin hakkına girmiş ve onu kandırmış, evliliğe esastan etkili olacak olan bir kusuru ondan gizlemiş olur ki bundan ötürü erkek kusur ortaya çıktığında nikâhın feshini talep edebilir. Bu aksi durum için de aynı şekilde geçerlidir. Erkeğin de bu manada bir kusuru evlenmek istediği kadından gizlemesi caiz değildir. Gizlediği takdirde kadın dilerse nikâhın feshini talep edebilir.

Bu kusurlar racih görüşe göre belirli kusurlarla sınırlı değildir bilakis bir tarafın diğer taraftan uzaklaşmasını sağlayacak, evliliğin maksadı olan karşılıklı sevgi ve merhameti engelleyecek olan tüm kusurlardır. İmam ibni Kayyim (rahimehullah) şöyle der: “Daha büyük veya benzer eşitlikte olan kusurları dikkate almadan kusurları sadece iki, altı, yedi veya sekiz kusurla sınırlandırmanın şeran bir manası yoktur. Kadının kör, dilsiz veya sağır olması veya eli veya ayağı kesik olması veya erkeğin böyle olması diğer eşin ondan uzaklaşmasını sağlayacak en nahoş sebeplerdendir. Bunu karşı tarafa söylememek de en çirkin tedlis ve kandırmadır. Emiru’l-Mu’min’in Ömer bin Hattab (radıyallahu anhu) çocuğu olmayan bir erkek evlenmek istediğinde ona şöyle demiştir: “Ona kısır olduğunu söyle. O tercih etsin.” Dolayısıyla diğer eşin nefretine sebep olacak ve evliliğin maksadı olan karşılıklı merhamet ve sevgiye mani olacak olan her türlü kusur nikâhın fesh ettirme seçeneğini var eder. Doğru kıyas bunu gerektirir. Sahabenin ve selefin fetvalarını inceleyenler onların nikâhın reddedilmesini belirli kusurlarla sınırlamadıklarını görürler.”1

Dolayısıyla bahsettiğin bayan vücudunda evlenmek istediği erkeği olumsuz etkileyecek bir kusurun olduğunu düşünüyorsa bunu ona nikâhtan evvel söylemesi gerekir.

Ama belki o şey gerçekten bir kusur olmayabilir de. Belki o sadece kadının zannında bir kusurdur. Dolayısıyla önce diğer kadınlara danışıp o şeyin gerçekten etkili bir kusur olup olmadığını onlardan sorabilir. Allah’u A’lem.

 


1 - Zadu’l-Mead, 5/166

18 May, 2020 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Nikah, Kadın, Evlilik, Erkek, Beden, kusur