114: Eşariler ve Maturidiler Ehl-i Sünnet midir?
-A A+A

114: Eşariler ve Maturidiler Ehl-i Sünnet midir?

SORU
Maturidiler ve Eşariler, Ehl-i Sünnet midir? Mesela sizin de videolarınızın başında yazdığınız çoğu âlimler Eşari yahut Maturididir. İbni Hacer, Suyuti, İmam Kurtubi vb. gibi.
CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Maturidiler ve Eşariler tam anlamıyla Ehli Sünnet’ten değiller. Ancak, Ehl-i Sünnete en yakın fırkalardandırlar. Ehl-i Sünnet’e bazı meselelerde muhalif davranmışlardır.

Gelen ilmi hakikatler Maturidi veya Eşari mezhebinden olsun, bunun gibi bazı görüşlerini Eşarilik’ten veya Maturidilik’ten almış olan değerli Kurtubi, İbni Hacer, Nevevi vs. gibi âlimlerimizin ilmi güzelliklerini alır istifade ederiz. Hangi âlim olursa olsun sözleri kuran ve sünnete muhalifse, selefi salih’inin metoduna aykırı ise onun sözlerini almayız.

Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır. Allah en doğrusunu bilir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Eşari, Maturidi, Ehl-i Sünnet