103: Dine Küfredenin Nikahı
-A A+A

103: Dine Küfredenin Nikahı

SORU
Selamun aleykum hocam, kocası haşa Allah’a veya Rasûlüne veya İslam’a kızgınlıktan dolayı söverse ve akabinde tevbe ederse nikah durumu ne olur?
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Bir Müslüman Allah-u Teâlâ’ya haşa küfrederse veya Peygamberine veya İslam dinine söverse dinden irtidat etmiş olur. Kâfir olup İslama göre tevbe etmezse öldürülür. Bu halde nikahı alimlerin ittifakı ile düşmüş olur. Eğer iman edip tevbe ederse ve kendisine çeki düzen verirse bu halde nikahın durumu ne olur? Bu konuda İslam ulemasının ihtilafı vardır.

Haşa Allah-u Teâlâ’ya veya İslam’a küfrederek İslam’dan irtidat ederse ve kadının üç ay hali bitene kadar tevbe edip iman etmezse nikah tamamıyla feshedilmiş olur. Sonra iman edip tevbe ederse bir daha eşine dönmesi için yeni bir nikah kıyılır. Veli izni, iki Müslüman şahit ve mehir ile yeni bir nikah kıyılır.

Eğer kadının iddeti bitmeden (Üç ay hali) geçmeden iman edip tevbe ederse imam Şafii ve imam Ahmed’in bir görüşüne göre akit yapmadan (Nikah kıymadan) eşi ona geri dönmüş olur.

İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Ahmed’in meşhur görüşüne göre yeni bir nikah kıyılır.

İrtidat edip İslam’a bir daha dönen kimsenin talakı sayılıp sayılmaması konusunda yine ihtilaf edilmiştir.

İmam Malik’e göre irtidat edip tekrar İslama dönen kimseye bir talak terettüp eder. İkinci defa tekrarlanırsa ikinci talak olur. Üçüncü defa tekrar ederse üç talak olur. Kadın başkasıyla evlenmeden bir daha eski kocasına geri dönemez.

Üç mezhep ise irtidat talak değil nikahın feshi yani bozulması hükmüne kanaat getirmişlerdir. Üç mezhebe göre defalarca tekrar edilse de talak sayılmaz her seferinde nikah bozulup yeniden inşa edilir. Allah-u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Küfür, Nikah