-A A+A

449: Kendimizi Nasıl Geliştirebiliriz?

SORU

Benim sorum daha çok kendimizi nasıl geliştireceğimize, bu gelişimde izlememiz gereken aşamaların ve öğrenmemiz gereken dillerin/ilimlerin ne olduğuna yönelik olacak. Günümüz şartları çerçevesinde mâlum olarak her Müslümanın gerek iaşesini temin etme mecburiyeti, gerek ailevî sebeplerden ötürü kendisini hâli hazırda işleyen bir sistemi olan sıradan bir medreseye adaması çok zor. Bunu ilk aşamada başarıp bu adımı atanlar da maalesef bazen dünyanın acı gerçeklerinden (maddi sıkıntı gibi) bazen de hayatında var olan sorunlarından ötürü bırakmak zorunda kalıyor.

Bundan ötürü durumu böyle olan Müslümanların üzerlerine farz olan ilimleri öğrenmek ile beraber, gerek günümüz fitnelerinden salim kalmak gerek ilmî bir donanıma sahip olması için hangi merhaleleri takip etmesi gerekir? Cevap bekliyoruz inşaallah. Allah (azze ve celle) sizleri sabit kılsın, selamet versin.
CEVAP

Muhterem kardeşim, bir müslümanın dinini yaşayabileceği, Allah’a kulluğunu güzel bir şekilde eda edecek kadar gerekli ilimleri öğrenmesi farzdır. Bu ilmin başında akide ve fıkıh gelmektedir. Akide derken; doğru bir şekilde iman etmek, Allah’u Teaâlâ’yı rububiyet, uluhiyet isim ve sıfatlarında birlemek, tağutlardan, sahte ilahlardan sakınmak ve imanını bozan unsurlardan uzak durmak için gereken tevhid ilmini öğrenmesidir.

Fıkıh derken; taharet, namaz, oruç, zekat, hac, cihad, haramlar, helaller, emirler ve yasakları öğrenmektir.

Namaz için yeterli dua ve ayetler ezberlemek, ayetleri okurken doğru okuyabilmek için yeteri kadar tecvit öğrenmek gerekmektedir.

Kişinin hayatında ilgilendiği şeyler hakkında da bilgi öğrenmesi yine farzdır. Mesela evlenen kişi evlilik ahkamını öğrenmesi gerekir. Ticaretle ilgilenen kişi ticaret hukukunu öğrenmesi gerekir. Doktorluk işi yapan kişi sağlık ve tedavi ahkamını öğrenmesi gerekir. Av ile ilgilenen kişi avcılık ahkamını öğrenmesi lazım. Çiftçi, zekat ahkamını öğrenmesi gerekir. Kısacası her kişi branşıyla ilgili ahkamı öğrenmesi kendisine farzdır.

Fitnelerden emin olmak isteyen kişi Kur’an ve Sünnet’i öğrenip amele dökmesi gerekmektedir. Öğrenirken ehli sünnetin büyük ve müctehid imamlarından öğrenmesi gerekmektedir. Günümüzün alimlerinden istifade ederken özellikle ilmi derin olan, ilmi ile amel eden, hakkı haykıran özellikle ehli sünnet menhecine sahip ve cihad eden alimlerden istifade etmeni tavsiye ederim. Cihad eden alimler hakka isabet etme olasılıkları diğerlerine nazaran daha yüksektir.

Mesela akide kitaplarından başlayan kişi, bulabilirse akideyi iyi bilen bir hocadan faydalanarak başlamalıdır. Hoca bulamazsa sesli ders kayıtlarından istifade edebilir. Akidede merhale merhale yükselmelidir. Mesela başta Üç Temel Esas, “Kitabu’t Tevhid”in şerhi olan “Fethu’l Mecid”i, Hafız Hakemi’nin “Mearicul Kabul” kitabı, “Tahavi Akidesi”, “Akidetu’l Vasitiyye” gibi kitapların okunmasını tavsiye ederim.

Tefsirden en azından İmam Sadi’nin tefsiri, İbn-i Kesir ve Kurtubi Tefsiri’ni tavsiye ederim. Fıkıhtan Seyyid Sabık’ın “Fıkhu’s-Sünne” kitabını tavsiye ederim. Hadisten ibni Useymin’in “Riyazü’s-Salih”in kitabının şerhini ve ahkam hadisleri için “Subul esselam” kitabını tavsiye ederim. Özellikle İbn-i Teymiye ve İbni Kayyım’ın (rahimehullah) kitaplarından faydalanmanı tavsiye ederim. Allah’u Teâlâ yar ve yardımcın olsun. Haktan ayırmasın.

27 Eki, 2019 Musa Ebu Cafer
Etiketler: İlim, Bilim, Kitab, geliştirme, araştırma, irfan