-A A+A

76: Cahiliyede Yapılmış Zina

SORU
Selamun aleykum hocam, müslüman bir kardeşimiz cahiliyesinde zina yapmış bunun durumu nedir? Allah razı olsun.
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

İslam öncesi işlenen masiyetler inşallah affedilmiştir. O kardeşin bundan sonra yapması gereken samimi bir tövbeyle Rabbine yönelmesi, geçmişinden pişmanlık duyması ve bundan sonra Allah (celle ve âlâ)’nın emirlerini terk etmemesidir. Allah (celle ve âlâ) şöyle buyuruyor: “Sen o kâfirlere de ki: Eğer vazgeçerlerse onlara geçmişte yaptıkları mağfiret olunur.” (el-Enfal, 38).

İmam Muslim (rahimehullah) Amr bin As (radıyallahu anhu)’nun şöyle dediğini tahriç etmiştir: “Allah İslam’ı kalbime yerleştirdiği zaman Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’e gelerek “Uzat elini de sana beyat edeyim” dedim. Sağ elini uzattı. Ben elimi çektim. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Ne oldu sana ey Amr?” buyurdu. ”Şart koşmak istedim” dedim. “Neyi şart koşuyorsun?” buyurdu. “Af olunmamı” dedim. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Bilmez misin ki İslam kendinden önceki günahları yok eder, Hicret de ondan önceki günahları yok eder, Hac da ondan önceki günahları yok eder?” buyurdu.”

Binaenaleyh İslam öncesi cahiliyede işlenen zinanın bir cezası yoktur. Söz konusu kardeş Rabbine masiyet üzere olduğu günlerden pişman olması lazım gelir, Ondan mağfiret dilenmesi ve artık Ona itaati terk etmemesi lazımdır. Rabbim beni, seni, kardeşi ve tüm Müslümanları mağfiret buyursun ve ayaklarımızı sabit kılsın. Amin.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Cahiliye, Zina