66: Bıçak Taşımak Sünnetmi?
-A A+A

66: Bıçak Taşımak Sünnetmi?

SORU
Selamun aleykum hocam, bıçak yahut çakı taşımak sünnet midir? Çakı veya bıçak taşısak bize ecir var mıdır?
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Bıçak ve benzerinin taşınması Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle teşri edildiği bir ibadet olduğuna dair bir delil yoktur. Eski Arapların ve umumen insanların âdetidir. Batı topluluğun henüz çok etkisi altında olmayan topluluklarda bu adet halen devam ediyor. Binaen aleyh sadece bıçağı taşımak ecir kazandırmaz. Ama Allah yolunda kullanmak için öğrenmek ve kullanmak muhakkak Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetidir. Hatta terki caiz değildir.

İmam Muslim (rahimehullah)’ın tahriç ettiği hadiste Ukbe bin Amir (radıyallahu anhu) şöyle diyor:

عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول:{ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

“Ben Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i minber üzerinde: “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın... (ayetini okuduktan sonra) Dikkat edin kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atmaktır!” derken işittim.”

عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى

Ve yine İmam Muslim (rahimehullah)’ın tahriç ettiği bir hadiste Haris bin Yakup, o da Abdurrahman bin Şumase’den rivayet ettiğine göre Fukaym el-Lahmi, Ukbe bin Amir (radıyallahu anhu)’ya şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Şu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Hâlbuki sen yaşlısın bu sana zor gelir.” Buna Ukbe: “Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den işittiğim bir söz olmasaydı ben buna katlanmazdım” cevabını verdi. Bunun üzerine Haris, ibnu Şumase'ye “Nedir o?” diye sordu. Rasûlallah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “ Her kim atıcılığı öğrenir de sonra terk ederse bizden değildir veya muhakkak asi olmuştur” sözüdür dedi.” -Allah-u Âlem-

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Sünnet, Bıçak