16: Aile Baskısından Dolayı Sakal Kesmek
-A A+A

16: Aile Baskısından Dolayı Sakal Kesmek

SORU
Selamun aleykum hocam, ben 17 yaşındayım ve ailemle yaşıyorum. Benim yanaklarımda biraz belli olacak şekilde tüy ve çenemin altında da biraz sakal var ailemle sürekli tartışıyorum zorla keseceksin diyorlar, sünnettir diyorum anlamıyorlar lütfen yardımcı olun bana ne yapmalıyım?
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Değerli kardeşim Müslüman erkeğe sakal bırakmak vaciptir. Sakalı kesmek haramdır. Sahih ve delaleti sarih olan hadisler, sahih haberler ve umumen kâfire benzemeyi nehyeden hadisler buna delildir.

İmam Müslim (rahimehullah)’ın kendi sendiyle Ebu Hureyre (radıyallahu anhu)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyuruyor:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Bıyıkları kesin ve sakalları bırakın. Mecusilere muhalefet edin.”

Hafız Ebu Zekeriyya en-Nevevi (rahimehullah)أرْخُوا (erhû)nun manası onu bırakın ve ona karışmayın, onu değiştirmeğindir” der.

İmam Buhari ve İmam Müslim (rahimehumallah)’ın kendi senedleriyle ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettikleri hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyuruyor:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

“Müşriklere muhalefet edin. Sakalları çokça ve bol bol bırakın ve bıyıkları derinden kesin.”

Hafız ibni Hacer (rahimehullah) şöyle der: “وَفِّرُوا (veffiru)nun manası onu bol bol bırakındır”.

İmam Ahmed (rahimehullah)’ın kendi senediyle ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) şöyle buyuruyor:

أَعْفُوا اللِّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ

Hafız ibni Hacer (rahimehullah) şöyle der: “أَعْفُوا اللِّحَى (a’fu’l-lihâ) iki manada gelmiştir. Âlimlerin kimisi hemzeyi kati hemze olarak ve kimisi de vasıl hemzesi olarak izah etmişlerdir. Lakin ibni’t-Tin’in dediği gibi ekseri hemzeyi kati hemze olarak kabul etmişlerdir. İbni Dakiki’l-Iyd şöyle der: إعْفَاء (i’fâ) تَكْثِير (teksir=çoğaltmak) ile tefsir edilerek sebeb musebbebin yerine koyulmuştur. Çünkü إعْفَاء (i’fâ) hakikatte bırakmak yani sakala dokunmadan onu bırakmak manasındadır. Bu da sakalı çoğaltmayı gerektiriyor. İbnu’s-Seyyid أَعْفُوا اللِّحَى (a’fu’l-lihâ)’nın manası sakalı eninden ve boyundan düzeltmektir diyenlerin sözünü garipsemiştir. Ekser أعْفُوا (a’fû)nun وَفِّرُوا (veffiru) ve كَثِّرُوا (kessiru=çoğaltın) manasında olduğunu söyler ki doğru olan da budur. İbni Dakiki’l-Iyd “ أَعْفُوا اللِّحَى (a’fu’l-lihâ) emrinden sakalın fazlasını düzeltin manasını çıkarmış olan kimseyi (hiçbir âlimi) bilmiyorum” demiştir.”

Sonra muşrik ve kâfirlere muhalefeti emreden bütün hadisler aynı zamanda bıyığı alıp sakalı bırakmayı da emrediyor. Zira bıyığı uzatmak ve sakalı kesmek (ve özellikle bu zamanda) kâfirlerin âdetidir. Bunun için İmam et-Tirmizi (rahimehullah)’ın kendi senediyle Zeyd bin Erkam (radıyallahu anhu)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) “Bıyığından almayan bizden değildir” demiştir ve Abdullah bin Amr (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettiği hadiste “Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyen” demiştir ve ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettiği hadiste “Kim bir kavime benzerse onlardandır” demiştir.

Binaen aleyh Müslüman kâfirlere muhalefet etmekle ve bıyığını kısaltıp sakalını uzatmakla emrolunmuştur.

Ayrıca ibni Hazm (rahimehullah) bıyık almanın ve sakal uzatmanın vacip olduğu yönünde icma nakletmiştir.

Ve İmam ibni Abdulber (rahimehullah) şöyle der: “Sakal kesmek haramdır. Bunu sadece kendini kadınlara benzeten erkekler yapar.”

Binaen aleyh değerli kardeşim sakallarını kesmen sana caiz değildir. Birkaç tüyden ibaret olsa da senin sakalın o dur ve ona müdahale etmen caiz değildir.

Ailen tarafından gelen baskıya gelince sana sabretmeni ve Rabbine itaatte ısrarcı olmanı tavsiye ederim. Muhakkak sana yardım edecek ve bir kapı açacaktır. Rabbim ayaklarını sabit kılsın.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Aile, Baskı, Sakal